Mình đi công tác không có thời gian dạy bé nên thanh lý lại cho mẹ nào thích phương pháp dạy con glenn doman ạ!