Mình cần thanh lý vài Em, Hàng Chị bên Mỹ mang về nên chất liệu vải rất tốt.
Mình cũng thanh lý mỹ phẩm lấy ở sân bay về, nàng nào quan tâm thì ghé qua và older mình nhé: 01638.789.987 Trang
[IMG] IMG_2916 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2915 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2914 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2921 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2919 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2918 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]

Đến mỹ phẩm nhé!!!!
[IMG] IMG_2909[1] by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2902 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
[IMG] IMG_2901 by pinkmoon.nguyen, on Flickr[/IMG]
Nước hoa hồng làm mềm da có 2 chai: chai 70%: 75k, chai 90%: 95k