Hiện nay mình nghỉ bán hàng nên cần bán thanh lý gấp 14 đôi giày trẻ em với giá là 180.000 VNĐ/đôi.Mẹ nào mua tất thì sẽ là 150.000 VNĐ/đôi.
Số điện thoại liên lạc: 0989874692