Chào các mẹ!
không biết các mẹ có sợ con ngã xuống đất không? bây giờ bên em đã có Tấm chắn giường an toàn cho bé. các mẹ không sợ con ngã xuống đất nữa. giá của tấm chắn cũng không đắt chỉ 523.000 VNĐ . thế là các mẹ đã yên tâm rồi