Đại lý phân phối chính hãng Smart Fetus
Địa chỉ : số 26/56/292 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Liên hệ : 0985.680.629
Mọi chi tiết xin xem tại trang web :htttp://www.tainghebabau.com . Liên hệ số điện thoại trên để được dùng thử sản phẩm.[IMG]file:///C:\Users\APHANIT\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image001.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\APHANIT\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image001.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\APHANIT\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image001.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\APHANIT\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image001.jpg[/IMG]