Máy hút sữa bằng điện
Máy hút sữa và mát xa ngực Farlin

Giá : 626K
Máy hút sữa điện Farlin BF-639

Giá : 931K
Máy hút sữa mẹ I-Spectra

Giá : 1.400K
Máy hút sữa Cimilre B2 Hàn Quốc

Giá : 1.680K
Máy hút sữa Unimom Allegro

Giá : 1.860K
Máy hút sữa Unimom Allegro(có mátxa silicon)

Giá : 1.960K
Máy hút sữa Cimilre P1 Hàn Quốc

Giá : 1.960K
Máy hút sữa Cimilre M1

Giá : 1.980K
Máy hút sữa điện đôi Unimom Forte có matxa silicon (Hàn Quốc)

Giá : 2.280K
Máy hút sữa Medela Model Mini Electric

Giá : 2.350K
Máy hút sữa SPectra DEW-350

Giá : 2.390K
Máy hút sữa bằng điện Nuk e-MOTION

Giá : 2.830K
Máy hút sữa mẹ Spectra 1 bên

Giá : 2.980K
Máy hút sữa mẹ Spectra 9 hai bên

Giá : 3.180K
Máy hút sữa Cimilre S2

Giá : 3.480K
Máy hút sữa đôi Ameda

Giá : 3.850K
Máy hút sữa Medela Model Mini Electric Plus

Giá : 3.890K
Máy hút sữa Cimilre S1 (Hàn Quốc)

Giá : 3.980K
Máy hút sữa Medela Swing

Giá : 4.190K
Máy hút sữa Avent điện tử ISIS

Giá : 4.350K
Máy hút sữa đôi Medela Swing Maxi

Giá : 6.490K


Máy hút sữa bằng tay
Bộ hút sữa vô trùng bằng tay BF-640

Giá : 299K
Bộ hút sữa vô trùng bằng tay Farlin BF-640A

Giá : 432K
Máy hút sữa bằng tay Spectra

Giá : 450K
Máy hút sữa bằng tay Unimom Mezzo

Giá : 500K
Máy hút sữa tay KUKU Manual 5456

Giá : 623K
Máy hút sữa medela Manual

Giá : 780K
Máy hút sữa Medela Harmony

Giá : 1.390K
Bộ hút sữa bằng tay Nuk Sensitive

Giá : 1.475K
Máy hút sữa bằng tay Simplisse

Giá : 1.130K