Quần da cá lên từ vải xuất, bao chất đẹp, số 1-16 tương đương 2-10 tuổi, màu và size cũng tương đối không lệch nhiều, ri 50,100...4x. Liên hệ zalo 0907 920 921 - 0903 11 55 07