Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 Đúc tượng tay chân Shop Chip love's giảm giá tất cả các mẫu mã khi đúc tượng tay chân cho bé. Các mẹ nhanh nhé vì bé sẽ thay đổi từng ngày đấy.