Hàng carter lại về thêm rồi các mẹ ơi. đợt hàng trước chưa kịp đăng đã hết. Giá ko thay đôi 60k/ bộ,