Nôi xách tay, có thể gắn trên xe hơi cho bé, hiệu faklin còn mới 99.9%. Em để lại giá 1 nửa (1.500.000đ), mẹ nào có nhu cầu thì liên hệ nhé 0907.39 29 69 (Quyên) 2012-01-01_09-08-51_32.jpg2012-01-01_09-09-01_993.jpg2012-01-01_09-10-09_699.jpg