- Chế độ rung êm ái giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ
- Đi kèm nhạc giúp trẻ dễ ngủ hơn
- Nghiêng 27 độ phù hợp với góc nằm của trẻ
- Đi kèm gối bông êm ái
- Đai an toàn 5 điểm
- Chế độ rung chạy bằng điện
- Rung ngang nhẹ nhàng
- Có các chế đô hẹn giờ