Bé không thích nằm nôi đưa nữa nên thanh lý lại cho bé nào có nhu cầu.
Nội nhãn hiệu Long Hưng, còn hạn bảo hành.
Nôi đưa êm,tháng mát , bé dễ ngủ.
Giá 400k
Mẹ nào thích gọi 01638094201