Um..để bảo vệ cho con tốt nhất nếu như có cái luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp em vẫn cho con chấp hành nó.
nói thì nói vậy thôi chứ giờ xe máy vẫn còn nhiều mẹ chưa chịu cho con đội thì chưa tới lượt xe đạp đâu.