1. BẠN CHỈ VIỆC GOM ĐỒ ĐẠC VÀ ĐỊNH GIÁ MUỐN BÁN
2. VIỆC CÒN LẠI HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI������

KÝ GỬI ĐỒ TRẺ EM ONE MORE

Face/kyguionemore
KÝ GỬI ĐỒ TRẺ EM – ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Tel: 0905533245