và đặc biệt giảm giá 20% cho mẹ nào order trên topic.
địa chỉ đến xem và mua hàng :823 đường Hồng Hà HK HN (chị Mai:0916161180) nick yh; nguyentuyetmaihn2003@yahoo.com
http://s1265.photobucket.com/albums/...filter=noflash