Em muốn mua ghế tập ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi. Có mẹ nào thanh lí không cho em mua lại với.
Cám ơn các mẹ nhiều