Mình cần mua đồ để mở trường mầm non ai có đồ thanh lý thì gọi cho mình vào số điện thoại này : 0977.226.616