Chương trình chào mừng ngày Gia đình Việt Nam, khuyến mại lớn tại MBCare Hà Nội