tất cả đều là hàg "kẹp nách" từ Mỹ về, đảm bảo về chất lư ợng, các mẹ yên tâm dùng cho bé .tks