Các mẹ ơi! Bỉm nannys nhập khẩu từ Châu Âu giá mới rất rẻ.
hôm nay tôi mua ở shop Hà Diện chỉ còn 180k một gói. các mẹ nhớ tim mua nhe!