Đồ dùng trẻ em cao cấp Hàn Quốc

  • 34 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Địa chỉ: 69 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội
  Tình Trạng: Còn hàng

  Website: Hàn Việt Store - Công ty TNHH thương mại và Liên kết Nano
  Địa chỉ: 69 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông- TP. Hà Nội
  Số điện thoại: 0976096486


  Circus Bear Baby Bottle (300ml) (Pink)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần câu tạo: Thân hình từ bình nhựa PPSU. Nút chặn và nắp nhựa từ Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ:
  -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 300ml
  Đặc điểm: Pink
  Mã sản phẩm: 01G0820035801
  Giá bán: 240,000VNĐ


  Circus Bear Baby Bottle (300ml) (Blue)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân hình từ bình nhựa PPSU. Nút chặn và nhắp nhựa từ Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 300ml
  Đặc điểm: Blue
  Mã sản phẩm: 01G0820034201
  Giá bán: 240,000VNĐ

  Mon Chou Chou European baby Bottle (260ml) (Green)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ:- 200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 260ml
  Đặc điểm: Green
  Mã sản phẩm: 01E0820037301
  Giá bán: 200,000VNĐ

  Wooden Horse Bear Baby Bottle (260ml) (Beige)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 260ml
  Đặc điểm: Beige
  Mã sản phẩm: 01G0820022101
  Giá bán: 230,000VNĐ

  Eco Baby Bottle (260ml) (Beige)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ:- 200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thế tích: 260ml
  Đặc điểm: Beige
  Mã sản phẩm: 02E0820032101
  Giá bán: 200,000VNĐ

  Wooden Horse Bear Babr Bottle (260ml) (White)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 260ml
  Đặc điểm: White
  Mã sản phẩm: 01G0820020401
  Giá bán: 230,000VND

  Crown Bear Bottle (250ml) (Mint)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng : Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 250ml
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01G0820057701
  Giá bán: 200,000VNĐ

  Crown Baby Bottle (250ml) (L/pink)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene­-PP.
  Hướng dẫn sử dụng : dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 250ml
  Đặc điểm: L/Pink
  Mã sản phẩm: 01G0820055501
  Giá bán: 200,000VNĐ

  Piett Baby Bottle (250ml) (Red)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene­-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C -­ 2000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 250ml
  Đặc điểm: Red
  Mã sản phẩm: 02E0820019301
  Giá bán: 180,000VNĐ

  Balloon Bear Baby Bottle (150ml) (Red)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  *Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 150ml
  Đặc điểm: Red
  Mã sản phẩm: 01G0820019301
  Giá sản phẩm: 210.000VNĐ

  Balloon Bear Baby Bottle (150ml) (White)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  *Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 150ml
  Đặc điểm: White
  Mã sản phẩm: 01G0820010401
  Giá sản phẩm: 210.000VNĐ

  Crown Bear Bottle (130ml) (L/Pink)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  *Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 130ml
  Đặc điểm: L/Pink
  Mã sản phẩm: 01G0820045501
  Giá bán: 180,000VNĐ
  Crown Bear Bottle (130ml) (Mint)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  *Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 130ml
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01G0820047701
  Giá bán: 180,000VNĐ

  Friends Baby Bottle (130ml) (Yellow)

  • Bình sữa cho bé

  Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  *Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Thể tích: 130ml
  Đặc điểm: Yellow
  Mã sản phẩm: 02F0820018701
  Giá bán: 160,000VNĐ  Chỉnh sửa lần cuối bởi NanoTradeCPN; 06/11/2017 vào lúc 03:50 PM.
  iframe: approve:
  • 34 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Website: Hàn Việt Store - Công ty TNHH thương mại và Liên kết Nano
  Địa chỉ: 69 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội
  Hotline: 0976096486  Adel Silicone Pacifier (Mint)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01H0866067701
  Giá bán: 228,000VNĐ


  Adel Silicone Pacifier (Pink)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Đặc điểm: Pink
  Mã sản phẩm: 01H0866065801
  Giá bán: 228,000VNĐ


  Pacifier Basic (Infant) (Mint)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: Sơ sinh
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01I0866207701
  Giá bán: 138,000VNĐ


  Pacifier Basic (Infant)(Pink)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: Sơ sinh
  Đặc điểm: Pink
  Mã sản phẩm: 01I0866205801
  Giá bán: 138,000VNĐ


  Pacifier 6month less (Mint) + Pacifier 6month less (Pink)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: <=6 tháng
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01I0866217701
  Giá bán: 138,000VNĐ

  .Pacifier 6month More (Mint)
  Pacifier 6month More (Mint) + Pacifier 6month More (Pink)

  • Ty giả ngậm

  Thành phần cấu tạo: Silicone, nhựa PE.
  Mục đích sử dụng: Dùng cho bé ngậm thay ty mẹ khi dỗ bé ngủ.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C.
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: >=6 tháng
  Đặc điểm: Mint
  Mã sản phẩm: 01I0866227701
  Giá bán: 138,000VNĐ

  Foogo Sanitary Cup (2pcs)(White)

  • Nắp đậy bình/cốc

  Thành phần cấu tạo: Nhựa PP
  Mục đích sử dụng: Dùng để đậy bình sữa, cốc cho bé.
  + Giới hạn nhiệt độ: -100C-1000C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, về sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  + Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn về sinh, tiệt khuẩn.
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Mã sản phẩm: 2248338450403
  Giá bán: 92,000VNĐ

  Real Breast Nipple Wide 2pcs (Infant)(White)

  • Núm ty bình sữa

  Thành phần cấu tạo: Silicone
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để lắp vào bình sữa khi cho trẻ bú sữa.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: Sơ sinh
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Tình trạng: Cổ rộng
  Mã sản phẩm: 01H0821050401
  Giá bán: 140,000VNĐ
  Real Breast Nipple Wide 2pcs (0-3M)(White)

  • Núm ty bình sữa

  Thành phần cấu tạo: Silicone
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để lắp vào bình khi cho trẻ bú sữa.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: 0-3 Tháng
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Tình trạng: Cổ rộng
  Mã sản phẩm: 01H0821060401
  Giá bán: 140,000VNĐ


  29. Real Breast Nipple Wide 2pcs (3-6M)(White)
  Núm ty bình sữa
  Thành phần cấu tạo: Silicone
  Hưỡng dẫn sử dụng: Dùng để lắp vào bình khi cho trẻ bú sữa.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: 3-6 Tháng
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Tình trạng: Cổ rộng
  Mã sản phẩm: 01H0821070401
  Giá bán: 140,000VNĐ

  Real Breast Nipple Wide 2pcs (6M +)(White)

  • Núm ty bình sữa

  Thành phần cấu tạo: Silicone
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để lắp vào bình khi cho trẻ bú sữa.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: >6 Tháng
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Tình trạng: Cổ rộng
  Mã sản phẩm: 01H0821080401
  Giá bán: 140,000VNĐ

  Real Breast Nipple Wide 2pcs (Wean)(White)

  • Núm ty bình sữa

  Thành phần cấu tạo: Silicone
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng để lắp vào bình khi cho trẻ bú sữa.
  + Giới hạn nhiệt độ: -200C-1200C
  + Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
  * Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
  Độ tuổi: Cai sữa
  Số lượng: 2 cái/vỉ
  Đặc điểm: White
  Tình trạng: Cổ rộng
  Mã sản phẩm: 01H0821090401
  Giá bán: 140,000VNĐ  Chỉnh sửa lần cuối bởi NanoTradeCPN; 06/11/2017 vào lúc 03:17 PM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO