Website: Hàn Việt Store - Công ty TNHH thương mại và Liên kết Nano


Circus Bear Baby Bottle (300ml) (Pink)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần câu tạo: Thân hình từ bình nhựa PPSU. Nút chặn và nắp nhựa từ Polypropylene-PP.Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ:
-200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 300ml
Đặc điểm: Pink
Mã sản phẩm: 01G0820035801
Giá bán: 240,000VNĐ


Circus Bear Baby Bottle (300ml) (Blue)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân hình từ bình nhựa PPSU. Nút chặn và nhắp nhựa từ Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 300ml
Đặc điểm: Blue
Mã sản phẩm: 01G0820034201
Giá bán: 240,000VNĐ

Mon Chou Chou European baby Bottle (260ml) (Green)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ:- 200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 260ml
Đặc điểm: Green
Mã sản phẩm: 01E0820037301
Giá bán: 200,000VNĐ

Wooden Horse Bear Baby Bottle (260ml) (Beige)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 260ml
Đặc điểm: Beige
Mã sản phẩm: 01G0820022101
Giá bán: 230,000VNĐ

Eco Baby Bottle (260ml) (Beige)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ:- 200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thế tích: 260ml
Đặc điểm: Beige
Mã sản phẩm: 02E0820032101
Giá bán: 200,000VNĐ

Wooden Horse Bear Babr Bottle (260ml) (White)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 260ml
Đặc điểm: White
Mã sản phẩm: 01G0820020401
Giá bán: 230,000VND

Crown Bear Bottle (250ml) (Mint)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng : Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 250ml
Đặc điểm: Mint
Mã sản phẩm: 01G0820057701
Giá bán: 200,000VNĐ

Crown Baby Bottle (250ml) (L/pink)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene­-PP.
Hướng dẫn sử dụng : dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C-2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 250ml
Đặc điểm: L/Pink
Mã sản phẩm: 01G0820055501
Giá bán: 200,000VNĐ

Piett Baby Bottle (250ml) (Red)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene­-PP.
Hướng dẫn sử dụng: dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -200C -­ 2000C
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng
* Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 250ml
Đặc điểm: Red
Mã sản phẩm: 02E0820019301
Giá bán: 180,000VNĐ

Balloon Bear Baby Bottle (150ml) (Red)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
*Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 150ml
Đặc điểm: Red
Mã sản phẩm: 01G0820019301
Giá sản phẩm: 210.000VNĐ

Balloon Bear Baby Bottle (150ml) (White)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
*Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 150ml
Đặc điểm: White
Mã sản phẩm: 01G0820010401
Giá sản phẩm: 210.000VNĐ

Crown Bear Bottle (130ml) (L/Pink)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
*Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 130ml
Đặc điểm: L/Pink
Mã sản phẩm: 01G0820045501
Giá bán: 180,000VNĐ
Crown Bear Bottle (130ml) (Mint)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
*Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 130ml
Đặc điểm: Mint
Mã sản phẩm: 01G0820047701
Giá bán: 180,000VNĐ

Friends Baby Bottle (130ml) (Yellow)

 • Bình sữa cho bé

Thành phần cấu tạo: Thân bình từ nhựa PPSU. Nút chặn và nắp từ nhựa Polypropylene-PP.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng sữa cho trẻ.
+ Giới hạn nhiệt độ: -20­oC – 200oC
+ Bảo quản: Để nơi khô ráo, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
*Chú ý: Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.
Thể tích: 130ml
Đặc điểm: Yellow
Mã sản phẩm: 02F0820018701
Giá bán: 160,000VNĐ