Mình cần thanh lý mấy đồ sau cho bé. Tất cả đều là đồ người nhà sống bên Đức gửi về nên mình cam đoan chất lượng và nguồn gốc ạ.