các bạn có nhu cầu mua hàng thì call hoặc sms cho mình theo số này nhé 0904224269 hoặc 0994643072

LEGOTàu Hỏa Ngọc Bích Lego 31015
Giá Lingo: 99.000 VNĐ
Giá thị trường: 219.000 VNĐ


Tiết kiệm: 55%

LEGOChuyên Gia Đào Xới Lego 31014
Giá Lingo: 99.000 VNĐ
Giá thị trường: 219.000 VNĐ


Tiết kiệm: 55%

LEGO Siêu Đội Đỏ Lego 31013
Giá Lingo: 99.000 VNĐ
Giá thị trường: 219.000 VNĐ


Tiết kiệm: 46%
LEGOSiêu Xe Hoàng Hôn Lego 31017
Giá Lingo: 199.000 VNĐ
Giá thị trường: 369.000 VNĐ


Tiết kiệm: 35%

LEGOThùng Gạch Lego Duplo Màu Xanh Lá Lego 4624
Giá Lingo: 486.000 VNĐ
Giá thị trường:749.000 VNĐ
Tiết kiệm: 49%