Tất cả 16c là 950k...Bé nhà mình đồ nhìu quá mặc hok hết...rảnh ngồi soạn thấy nhìu nên muốn bán...hàng vẫn còn mạc có một số cái mình lỡ tay bứt mạc ra nhưng bé nhà mình vẫn chưa mặc nhé...mới 100%...nhìn ngoài đẹp hơn hình nha...dành cho bé từ 0 đến 4 tháng nha...gọi số đt để liên hệ...có thể fix thêm...