mình cần 1 nôi điện , mẹ nào ko dùng đến thì để lại cho mình nhé . để lại số đt mình sẽ ll
hoặc nt số : 0905.530.430