Tôi chuyên sản xuất quần shot kaki nam hiệu Levis,Aber,quần hộp nhiều túi nên muốn mở rông thị tường .Quần hiệu levis,Aber giá gốc 80k,quần hộp nhiều túi giá 85k.A chị nào ở khu vực Dồng Nai có nhu cầu sĩ và lẻ thì xin liên hệ.Thịnh SĐT 0973 440 718.yahoo huuthinhtns3@yahoo.com.vn.