Mình chuyên cung cấp hạt muồng muồng làm trò chơi xúc cát cho bé số lượng lớn. Giá sỉ cho đơn hàng từ 100 kg trở lên ( ib số lượng để có giá tốt). Giá lẻ 330k/ 10 kg. Dưới 10 kg giá 35k/kg.
Mình ở Hải Phòng. Có giao buôn đi các tỉnh. Share 50% tiền vận chuyển cho đơn hàng từ 100 kg trở lên
Liên hệ : Nhung 0904066368


[IMG]<a href="https://www.flickr.com/photos/8109104@N02/10704209296" title="980726_667116949972327_2113610500_o by tungnhunghn, on Flickr"><img src="https://farm6.staticflickr.com/5490/10704209296_b2bb45136b_s.jpg" width="75" height="75" alt="980726_667116949972327_2113610500_o"></a>[/IMG]