minh cũng quan tâm. mẹ nó gửi bao gia qua email "nguyenvanlinh80@gmail.com" cho minh nhe