Các mẹ ơi, nhờ giúp tìm mua chó nhồi bông tai dài màu vàng tương tự như hình a. Em lỡ làm mất con chó này và phải đền cho bé a. Em xin cám ơn.