Non em be 15k, say yem an 15 k, do boddy 30-40k, khan quan em be 50 k, dam bao toan hang nhap , vi minh lon tuoi va kho khan lam moi co duoc be nen mia toan do xin, bjo nhieu qua ko co cho de don dep thanh ly bot , me nao co nhu cau thi lien he 0902723327