Mình đang có đứa em hơn 2 tuổi. Mình có nhu cầu mua cầu trượt đơn cho em nhưng do còn là sinh viên nên mình muốn mua đồ cũ giá mềm một chút, anh chị nào có bé không dùng nữa thì để lại cho mình.
Liên hệ với mình:
Email: luanhlu3503@gmail.com
SĐT:0164-808-9101.