Mình cần bán lại kem đặc trị hăm tã cho trẻ và người lớn hiệu DESITIN hàng người nhà ben Mỹ gởi về cho mình (mới sanh em bé). Loại tupe nhỏ 56g giá 60.000, date tháng 07/2016, loại tupe lớn 170g giá 200.000, date thang 06/2016. Xin lien hệ Hà 0908824681