Bộ thẻ 16 chủ đề gồm 416 thẻ: Quả; phương tiện giao thông; động vật hoang dã; động vật dưới nc; hình học và số lượng; món ăn; đồ vật gia đình;
Đồ vật cá nhân; động vật rừng; động vật nuôi; rau củ; côn trùng; thời tiết; vệ sinh giáo dục; nghề nghiệp... và bộ chữ số 42 thẻ.
Chất liệu giấy cứng bóng in 1 mặt 4 màu.
Dành cho bé trai và bé gái.
Rèn luyện khả năng tư duy.
Tăng cường khả năng vận động.
Bé sẽ tăng khả năng ghi nhớ toán học và yêu thích các con số.
Sản xuất tại Việt Nam.
Điện thoại: 0943 393 567
#boojthehoc #thehocthongminh #thehoctoanthongminh