Chào các mẹ,
Bộ sách Math Concept Reader PreK này dành cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Bộ sách gồm 8 quyển:

MCR-PreK-Counting at the Market
MCR-PreK-I Know Big and Small
MCR-PreK-I Know Numbers
MCR-PreK-I Know Shapes
MCR-PreK-Know Alike and Different
MCR-PreK-Shortest and Longest Where I Live
MCR-PreK-Summertime Math
Dành cho bé mới bắt đầu làm quen với toán.