- Bộ phụ kiện bao gồm:
✅1 phễu hút
✅1 chặn sữa
✅1 van chân không
✅1 dây khí

- Bộ phụ kiện có 5 size: 16mm, 20mm,24mm, 28mm và 32mm