Hàng Việt Nam sản xuất,
An toàn cho bé,
tiết kiệm cho mẹ.