Bỉm và sữa đều rẻ nhỉ? Cái bô pottete cũng thích quá, mai tớ phải đến khuân mới đc.