có nhiều ý kiến cho rằng bỉm nannys dùng hay bị tràn.
theo tui có thể là các mẹ dùng size to hơn số cân của bé nên khi đóng cho bé sẽ bị lỏng,
Các mẹ nhớ lưu ý nhé!