KHẨN !!!!
Trong tháng 7 các mẹ có nhu cầu mua Bảo Việt thì mua luôn nhé vì chương trình BHSK của Bảo Việt với mức phí thấp và quyền lợi cao như sau sẽ chấm dứt. Từ 1/8 BHSK Bảo Việt sẽ có những thay đổi đáng kể :
+ Tính phí BH theo độ tuổi.
+ Áp dụng đồng chi trả 30/70 ( khách hàng tự chi trả 30%, Bảo Việt bồi thường 70% trong phạm vi được bảo hiểm )
....
Chương trình Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt : T7/2015 các mẹ mua nhanh kẻo muộn nhé
1. Chương trình 1:
- Nội trú: 180.000.000vnđ ( 3 triệu/ ngày, tối đa 60 ngày/ năm )
- Ngoại trú: 6.000.000đ/năm ( 1.200.000đ/ lần khám, tối đa 10 lần/năm, quyền lợi nha khoa 1.200.000đ/năm)
* Phí bảo hiểm: 2.540.000đ/năm/người
2. Chương trình 2:
- Nội trú: 300.000.000vnđ ( 5 triệu / ngày nằm viện, tối đa 60 ngày / năm )
- Ngoại trú: 10.000.000đ/năm ( 2.000.000đ/ lần khám, tối đa 10 lần/năm, quyền lợi nha khoa 2.000.000đ cho 1 năm)
* Phí bảo hiểm: 3.734.000đ/năm/người.
Hotline : 0988.588.531 - Ms Dương Hậu