Sách lets go từ begin - 6
Sách First friend
Sách Family&friends grade
Tất cả các loại sách trên đồng giá 80k/bộ.
Ngoài ra mình còn có một số loại sách giao tiếp như solution, headway...giá tốt nhe.
Liên hệ: 0918622590 mình tên Phương.