Bán & Cho Thuê đồ dùng và đồ chơi trẻ em nhập Mỹ second hand

  • 2,344 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #1171
  ĐĨA GAME PS4 & ĐĨA GAME WII

  ĐĨA GAME PS4

  LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/LyThanhNguy...5030535&type=3

  300k - Dragon Age: Inquisition. Hệ Châu Á (Xin lưu ý máy PS4 chơi đĩa gốc PS4 bất kỳ hệ nào)


  Thể loại game: Hành động nhập vai
  Số người chơi: Offline (1), Online: (2-4)
  Link tham khảo game:
  https://www.youtube.com/watch?v=aOF6A4IvELA
  Tình trạng: full box như mới
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/pFSxHP9EFZY
  Link Facebook: https://www.facebook.com/LyThanhNguy...5030535&type=3
  Giá bán: 300k  400k - Metal Gear Solid V: Phantom Pain. Hệ Châu Á (Xin lưu ý máy PS4 chơi đĩa gốc PS4 bất kỳ hệ nào)

  Thể loại game: Hành động phiêu lưu - Stealth
  Số người chơi: Offline (1), Online: (1-16)
  Link tham khảo game:
  https://www.youtube.com/watch?v=C19ap2M7DDE
  Tình trạng: full box như mới
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/47sX2dsUdGU
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 400k  500k - NEW nguyên sealThe Elder Scrolls Online – Morrowind. Mới nguyên hộp chưa khui. Hệ USA (Xin lưu ý máy PS4 chơi đĩa gốc PS4 bất kỳ hệ nào)

  Thể loại game: Nhập vai
  Số người chơi: Online nhiều người
  Link tham khảo game:
  https://www.youtube.com/watch?v=q50kVK3BQoQ
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/eOswRh4ohtY
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 500k  ĐĨA GAME WII

  LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/LyThanhNguy...6634575&type=3


  80k - Rugby League 3. Hệ PAL. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Úc & Châu Âu hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép

  Thể loại game: Bóng bầu dục
  Số người chơi: 1-4 người
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=fSWiCYSeeLY
  Tình trạng: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/zvNzLoYxS2o
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 80k  60k - Guitar Hero 5. Hệ Mỹ. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép.

  Thể loại game: Nhạc Guitar
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nhạc cụ Wii
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=iSvMrL9UP8g
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa còn mới tinh, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/aUE2FQ87XzU
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 60k  80k - Guitar Hero: Van Halen. Hệ US (chỉ chơi được với các máy thị trường Châu Mỹ và máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Âm nhạc
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: Remote + Nhạc cụ Wii
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=XEZaXIyNDKA
  Tình trạng: Full box và sách. Đĩa còn mới tinh, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/Czt2m_sryCc
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 80k  80k - Guitar Hero III: Legends of Rock. Hệ PAL. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Úc & Châu Âu hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép

  Thể loại game: Âm nhạc
  Số người chơi: 1-2 người
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nhạc cụ Wii
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=lDhtYOmeyQE
  Tình trạng: Full box, đĩa còn mới tinh, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/jIZtZDWcfU4
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 80k  80k - My Fitness Coach. Hệ US (chỉ chơi được với các máy thị trường Châu Mỹ và máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Thể dục
  Số người chơi: 1
  Yêu cầu phụ kiện: Remote
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=iDYwPNwWtLs
  Tình trạng: Full box và sách. Đĩa còn rất mới, chỉ có 1-2 vết xước nhẹ rất mờ
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/dD1aSWpjhLU
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 80k  120k - GhostBusters: The Video Game. Hệ US (chỉ chơi được với các máy thị trường Châu Mỹ và máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Hành động phiêu lưu
  Số người chơi: 1-2
  Yêu cầu phụ kiện: Remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=cNrZ4pGalPc
  Tình trạng: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/9r8rlgN3PVA
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 120k  140k - Harry Potter and The Deathly Hallows part 1. Hệ PAL. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Úc & Châu Âu hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép

  Thể loại game: hành động phiêu lưu
  Số người chơi: 1
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  Link tham khảo game:
  https://www.gamespot.com/reviews/harry-potter-and-the-deathly-hallows-part-1-review/1900-6284282/
  Tình trạng: Full box, đĩa còn rất mới. Chỉ có 1 vài vết xước rất nhỏ.
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/dWhKcCVMeoo
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 140k  150k - Lego Batman: The Video Game. Hệ US. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép.

  Thể loại game: Hành động phiêu lưu
  Số người chơi: 1-2
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  http://www.gamespot.com/reviews/lego-batman-review/1900-6198251/
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/mV2UozHrzdk
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 150k  150k - Monster 4x4: Stunt Racer. Hệ US. Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép.

  Thể loại game: Hành động – Đua xe địa hình
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=0gZhQIuzFwQ
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/Yb6tWL0SxHo
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 150k  150k - Bakugan: Defenders of the Core. Hệ US Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép.

  Thể loại game: Hành động – Đánh nhau đối kháng
  Số người chơi: 1-2
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=JigpLgGT24g
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/n_E_CpcgsvY
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 150k  150k - Bakugan: Battle Brawlers. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Hành động – Đánh nhau đối kháng
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=wk_S8b3vxe8
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/Uh7dpCkCjuI
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 150k  150k - BOLT. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: đi cảnh chiến đấu
  Số người chơi: 1
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=TD6Ay6ClLXA
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, chỉ có 1-2 vết xước nhỏ rất mờ
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/yINSul-vBZA
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 150k  180k - Donkey Kong Country Returns. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: đi tầng giống như GAME HÁI NẤM
  Số người chơi: 1-2
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=TMhEs78Zix8
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, chỉ có 1-2 vết xước nhỏ rất mờ
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/qI6WJavlhS0
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 180k  180k - Sonic and the Secret Rings. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Hành động – Đi tầng
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=XlXJf3iSQYY
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/SxwMnnAYwcQ
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 180k  180k - Super Smash Bros. Brawl. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Đánh nhau đối kháng
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote & nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=PbetJKOQB7k
  TÌNH TRẠNG: Full box. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/REQ2bdVrBHg
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 180k  180k - Super Mario Galaxy. Hệ PAL (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Úc và Châu Âu hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Platform (hành động – di chuyển giữa các tầng)
  Số người chơi: từ 1 đến 2
  Yêu cầu phụ kiện: remote + nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=u0p5JjVimMc
  Tình trạng: full box, đĩa có vài vết xước nhỏ, chơi tốt bình thường
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/bF-TZz_wktI
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 180k  180k - Super Mario Galaxy. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Platform (hành động – di chuyển giữa các tầng)
  Số người chơi: từ 1 đến 2
  Yêu cầu phụ kiện: remote + nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=u0p5JjVimMc
  Tình trạng: full box, đĩa có vài vết xước nhỏ, chơi tốt bình thường
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/OxqMO0jHDRM
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 180k


  220k - Super Mario Galaxy 2. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Platform (hành động – di chuyển giữa các tầng)
  Số người chơi: từ 1 đến 2
  Yêu cầu phụ kiện: remote + nunchuck
  Link tham khảo:
  http://www.gamespot.com/reviews/super-mario-galaxy-2-review/1900-6263170/
  Tình trạng: full box và card Join The Club. Đĩa còn rất mới, không trầy xước
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/xIahbFHKNfo
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 220k  200k - Wii Play. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)

  Thể loại game: Tổng hợp đến 8 GAME
  Số người chơi: 1-2
  Yêu cầu phụ kiện: remote + nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=lsDDNfnxy4w
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa có vài vết xước nhỏ, chơi tốt bình thường
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/hASjtp_yT_E
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 200k  250k - New Super Mario Bros. Wii. Hệ US (Chỉ chơi được với máy nguồn gốc thị trường Châu Mỹ hoặc là máy đã hack chơi đĩa chép)


  Thể loại game: đi tầng - LOẠI GAME HÁI NẤM QUÁ QUEN THUỘC – PHIÊN BẢN NHIỀU CẢI TIẾN NÂNG CẤP
  Số người chơi: 1-4
  Yêu cầu phụ kiện: remote + nunchuck
  VIDEO THAM KHẢO:
  https://www.youtube.com/watch?v=pipMu0HXiU0
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa có vài vết xước nhỏ, chơi tốt bình thường
  XEM VIDEO THỰC TẾ TÌNH TRẠNG ĐĨA:
  https://youtu.be/EmTnExzf4MU
  Link Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
  Giá bán: 250k

  LH: A.Nguyên – 0903612950
  73/28 Huỳnh Văn Bánh P17 Q.Phú Nhuận
  (Khu vực chợ Phú Nhuận)


  Chỉnh sửa lần cuối bởi lythanhnguyen041; 14/02/2020 vào lúc 07:45 PM.
  iframe: approve:
  • 2,344 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #1172
  Một số đĩa game Wii U HỆ MỸ. Chỉ chơi được với máy Wii U nguồn gốc Châu Mỹ hay máy đã hack

  280k - Just Dance 2014. Game yêu cầu phải có Wii Remote

  Thể loại game: Vận động nhảy múa
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=dkgHIgDwSj4
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/9T2RWbvkPW0


  300k Just Dance 2015. Game yêu cầu phải có Wii Remote

  Thể loại game: Vận động nhảy múa
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=clmcARFqxl4
  TÌNH TRẠNG: Có hộp không nhãn, không sách, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/dQ5D0AF2a8s


  350k Just Dance 2016. Game yêu cầu phải có Wii Remote HOẶC DÙNG SMART PHONE tải app về để chơi cảm ứng vận động với game

  Thể loại game: Vận động nhảy múa
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=vVSqufzeziA
  TÌNH TRẠNG: Có hộp không sách, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/wBt-RPqFdn8


  400kJust Dance 2017. Game yêu cầu phải có Wii Remote HOẶC DÙNG SMART PHONE tải app về để chơi cảm ứng vận động với game

  Thể loại game: Vận động nhảy múa
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=aMC1yYM07ZU
  TÌNH TRẠNG: Có hộp không sách, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/NVnqUWqR8lc


  450kJust Dance 2018. Game yêu cầu phải có Wii Remote HOẶC DÙNG SMART PHONE tải app về để chơi cảm ứng vận động với game

  Thể loại game: Vận động nhảy múa
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=rhzX3Y63jQA
  TÌNH TRẠNG: Có hộp không sách, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/1mnAhuq0rhk


  400kSuper Smash Bros. Game yêu cầu phải có Wii Remote để chơi hết toàn bộ game

  Thể loại game: Tổng hợp – Đi tầng & nhiều hình thức đối kháng
  Số người chơi: 1-7
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=nb1m_wyB4bM
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/8gokl8-_0Qo


  500k - Wii Sports Club. Game yêu cầu phải có Wii Remote Plus để chơi hết toàn bộ game

  Thể loại game: 5 môn thể thao
  Số người chơi: 1-4
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=AwGFcpGrCbw
  TÌNH TRẠNG: Có hộp không sách, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/2zM9350tTpk


  300k - Nintendo Land. Game yêu cầu phải có Wii Remote Plus và nunchuck để chơi hết toàn bộ game

  Thể loại game: Party (giải trí) – Phiêu lưu
  Số người chơi: Offline (1-4)
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=sawZZVrlsSo
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/cydfRiiDKk8


  300k Barbie & Her Sisters Puppy Rescue

  Thế loại game: Hành động – Phiêu lưu
  Số người chơi: 1
  VIDEO THAM KHẢO GAME:
  https://www.youtube.com/watch?v=I1i5jVPbtGA
  TÌNH TRẠNG: Full box, đĩa còn rất mới, không trầy xước
  Video xem rõ tình trạng đĩa:
  https://youtu.be/a7ZPI5YlqwU

  LH: A.Nguyên – 0903.612.950
  73/28 Huỳnh Văn Bánh P17 Q.Phú Nhuận TPHCM
  (Khu vực chợ Phú Nhuận)


  Chỉnh sửa lần cuối bởi lythanhnguyen041; 17/02/2020 vào lúc 09:57 PM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO