Balô rộng rãi thích hợp cho bé tiểu học
Màu xanh, hồng
Sản phẩm có bảo hành <br>