Mod cho em hỏi tại sao khi gửi bài trên thanh tiêu đề thì gõ được TV nhưng khi viết trong bài thì lại không gõ được là sao ạ