Nhờ mod sửa lại giá và sđt trên tiêu đề topic

http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/tinh-dau-tram-duoc-lieu-qui-tu-thien-nhien-goc-hue-2201716/

Giá thành 195.000
SDT: 01675780359

Thks mod chúc web tre tho luôn phát triển.