Mình không vào xem được các room trong mục thanh lý , đăng tin thanh lý thì vẫn ok. mod giúp mình với.thanks mod nhiều