Mình cũng đã đăng bài ngày 2/8 nhưng hôm nay tìm thì không thấy bài viết đâu, b chỉ giúp mình với.