Bqt ơi, làm sao biết được có người nhắn tin cho mình. Em nhấn theo dõi, thông báo qua email ngay lập tức nhưng chả thấy gì cả hichic