viện khoa học đang cho ra một sản phẩm mới rất hữu dụng trong ngành trang trí nội thất