1- Tượng phật di lặc gỗ ngọc am
tượng phật Di lặc bằng gỗ Ngọc am
Chất liệu: Gỗ Ngọc am nguyên khối, không chắp ghép. Hiện nay gỗ đang lên tuyết rất đẹp
Kích thước: Cao 51cm, ngang 21cm, sâu 11cm
Liên hệ: atuongdep.com hoặc 0911.776.876


2-Tượng ngũ phúc gỗ hương
Chi tiết sản phẩm tượng ngũ phúc
Chất liệu: Gỗ hương
Kích thước Cao 20, sâu 10cm
Giá: 1 bộ 5 pho 1750k
Liên hệ: 0911.776.876 hoăc atuongdep.com

1- Tượng phật di lặc gỗ ngọc am
tượng phật Di lặc bằng gỗ Ngọc am
Chất liệu: Gỗ Ngọc am nguyên khối, không chắp ghép. Hiện nay gỗ đang lên tuyết rất đẹp
Kích thước: Cao 51cm, ngang 21cm, sâu 11cm
Liên hệ: atuongdep.com hoặc 0911.776.876


2-Tượng ngũ phúc gỗ hương
Chi tiết sản phẩm tượng ngũ phúc
Chất liệu: Gỗ hương
Kích thước Cao 20, sâu 10cm
Giá: 1 bộ 5 pho 1750k
Liên hệ: 0911.776.876 hoăc atuongdep.com